Verkstad & Trähandel

Lövsjö Loghouse, som vår verkstad och trähandel heter, ligger ett par kilometer från vår gård. Sedan fabriken byggdes på 40-talet har ved, möbler och hus producerats i olika omgångar. Så traditionen är gammal, precis som den är i hela trakten. I områden med mycket skog är det bara naturligt att större och mindre företag växer fram. Vi som tycker mycket om att samarbeta med andra ser detta som en stor fördel. Sågverk, snickare och andra lokala entreprenörer är en viktig del i vår verksamhet.

Förutom vår egen tillverkning har vi nu fokuserat på att hitta kreativiteten hos våra besökare genom att öppna en av de första träbutikerna med massiva träprodukter i form av breda plank, stubbar och trissor. Du hittar träprodukter som normalt inte finns i den traditionella trähandeln. Hit är du alltid välkommen att komma för att provsitta, känna och diskutera dina egna idéer.

KONTAKTA OSS

9 + 12 =

© Wood Design, 2018