Verkstad mitt i Småland

Lövsjö Loghouse, som vår fabrik heter, ligger ett par kilometer från vår gård. Fabriken byggdes på 30-talet och därefter har ved, möbler och hus  producerats i olika omgångar. Så traditionen är gammal, precis som den är i hela trakten. I områden med mycket skog är det bara naturligt att större och mindre företag växer fram. Vi som tycker mycket om att samarbeta med andra ser detta som en stor fördel. Sågverk, snickare och andra lokala entreprenörer är en viktig del i vår verksamhet.

En stor fördel med vår fabrik är att vi kan förtillverka våra hus inomhus, detta gör att monteringen på plats går väldigt snabbt. Det ökar kvalitén och hållbarheten på husen.

Vi har ett stort visningsrum, där möbler och delar av inredningar finns att inspireras av. Hit är du alltid välkommen att komma för att provsitta, känna och diskutera dina egna idéer.

KONTAKTA OSS

2 + 4 =

© Wood Design, 2018